Política de privacitat

A efecte del que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U., amb NIF B-02903540 informa l’Usuari que és titular del tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U.

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals , l’informem que les dades personals que s’obtinguin a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per part del Responsable REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U. , amb NIF B-02903540 , situat en l’adreça C/ Bonaire 27 – 08800 – VILANOVA I LA GELTRÚ – BARCELONA.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari és qui envia la informació al Responsable REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U., per tant és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera a REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U. de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U. sempre que procedeixi de fonts alienes a REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U..

Cessió de dades a tercers.

REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U. no cedirà les dades personals a tercers, excepte obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut del que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Exercici dels drets de les persones.

En tot moment, podrà Vostè exercitar els seus drets:

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquests.

Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U. – NIF B-02903540, Dir. Postal: C/ Bonaire, 27 – Localitat: VILANOVA I LA GELTRU – CP: 08800 — BARCELONA, també pot enviar un email a: info@quindos.cat

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@quindos.cat indicant BAIXA en l’assumpte.

Pot consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-li-ho al nostre personal, o bé al correu electrònic info@quindos.cat indicant en l’assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA.

Acceptació i Consentiment.

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U.), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, REFORMES I PROJECTES BONAIRE S.L.U. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.